دبستان شاهد حکمت

دبستان شاهد حکمت

آدرس : فارس، فسا، خیابان شهید واقفی، نبش میدان توپخانه
وب سایت : hekmatsch.onlineplace.ir
تلفن: 07153352394

معرفی دبستان شاهد حکمت

دبستان شاهد حکمت فسا-موضوع فعالیت :ابتدایی از پایه اول تا ششم
دبستان نمونه در مسایل آموزشی -تربیتی و بهداشتی

مجری کلاس آنلاین در شهرستان فسا

کلاس های آنلاین

 کلاس شهیدان محب _ پنجم

کلاس شهیدان محب _ پنجم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید کیانی _ سوم

کلاس شهید کیانی _ سوم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید خاکی _ ششم

کلاس شهید خاکی _ ششم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید اویسی _دوم

کلاس شهید اویسی _دوم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید بدیهی _چهارم

کلاس شهید بدیهی _چهارم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید صابری _ اول

کلاس شهید صابری _ اول

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید اکبری- دوم

کلاس شهید اکبری- دوم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید اکبریان _ سوم

کلاس شهید اکبریان _ سوم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 کلاس شهید اعتصامی فرد _ پنجم

کلاس شهید اعتصامی فرد _ پنجم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید کیهان پور _ چهارم

کلاس شهید کیهان پور _ چهارم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید برفی زاده _ ششم

کلاس شهید برفی زاده _ ششم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شهید جاویدی _ اول

کلاس شهید جاویدی _ اول

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 جلسات هم اندیشی

جلسات هم اندیشی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال