آموزشگاه دبستان شاهد حکمت

دبستان شاهد حکمت

آدرس : فارس، فسا، خیابان شهید واقفی، نبش میدان توپخانه

درباره دبستان شاهد حکمت

دبستان شاهد حکمت فسا-موضوع فعالیت :ابتدایی از پایه اول تا ششم
دبستان نمونه در مسایل آموزشی -تربیتی و بهداشتی

مجری کلاس آنلاین در شهرستان فسا